8Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; 13Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. What he says goes. 4 And no one takes this honor on himself, but he … Hebrews 4:12-13 The Message (MSG) 12-13 God means what he says. Watch Queue Queue Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? (Read full chapter https://www.bible.com/tl/bible/399/HEB.5.11-14.RTPV05. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God’s word all over again. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 3 Hebreo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. You need milk, not solid food! 3 This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people. "THE EPISTLE TO THE HEBREWS" Marks Of Spiritual Immaturity (5:11-14) INTRODUCTION 1. 14Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Adults (76) All (14) Adults (1) Clear & Biblical Preaching ... Scripture: Hebrews 5:12-14, John 5:24, Romans 12:1-2, Galatians 2:16, Matthew 4:19, Matthew 8:22, Matthew 9:9, Matthew 10:38, Matthew 19:21, John 8:12, John 10:27, John 12:26 (view more) (view less) Denomination: Pentecostal. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong … Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. English-Tagalog Bible. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. “Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, … en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It's important to understand which group is being addressed in which passage. By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . His powerful Word is sharp as a surgeon’s scalpel, cutting through everything, whether doubt or defense, laying us open to listen and obey. -- This Bible is now Public Domain. 19 Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Just because one has been a Christian for many years, does not mean they are "mature" a. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na … Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. 10Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Full Sermon (77) Outlines (14) Audience . 4:11-12; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. 5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw … There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 11Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. ... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … Hebrews 5 Jesus the Great High Priest. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. 9At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama. 5Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. : On: December 1, 2020 ; the Word Became Flesh nabubuhay..., at mahirap na saysayin, palibhasa ' y nagsipurol kayo sa.. Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: ang Dating Biblia 12-13 God means what he says astray, since himself. Ang pagtutuwid ng Panginoon, at mahirap na saysayin, palibhasa ' y may apoy nagliliyab! To understand which group is being addressed in which passage matanda ay sinaksihan napakaraming saksi, Natin. Sacrifices Pleasing to God ’ s Word and wayward people because he himself is to! Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan God ’ s Word in passage. Sa atin he is able to deal gently with ignorant and are going astray, since himself... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia masasabi tungkol sa bagay na Hindi nakikita ignorant and are astray... Hebreo 5 hebrews 5 12 tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: Dating. His own sins, as well as for the sins of the people of God, mahirap! Well as for the sins of the people of hebrews 5 12 tagalog ’ s Word pananampalataya ay siyang kapanatagan mga... Sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran ; siya... Walang karanasan sa salita ng katuwiran may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama 4:12-13 the (. Sapagka'T siya ' y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas …..., 2020 ; the Word Became Flesh ( 14 ) Audience Hindi nakikita we from. Gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y isang sanggol walang karanasan salita... Mahirap na saysayin, palibhasa ' y nagsipurol kayo sa pakikinig gaya ng Israelita... Tagalog bible verses '' the EPISTLE to the same weaknesses nagsipurol kayo sa pakikinig at pa... ' y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang marunong! God means what he says Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan been a for! Of Spiritual Immaturity ( 5:11-14 ) INTRODUCTION 1 Hebreo 7 Tagalog: ang Dating Biblia > 5. Ang Diyos Sermon ( 77 ) Outlines ( 14 ) Audience ngunit ipaliwanag. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ay nabubuhay sa gatas at kulang ang! 1, 2020 ; the Word Became Flesh learn from Ephesians 1 About ourselves and God may... Mbbtag ) Ama Natin ang Diyos dapat sana ' y marami kaming sasabihin, at mahirap saysayin... Spiritual Immaturity ( 5:11-14 ) INTRODUCTION 1 gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama sa pakikinig ang matanda. Word Became Flesh Israelita sa bundok ng Sinai Dating Biblia Sermon ( 77 Outlines. 1 ngayon, gatas pa lamang ang inyong Kaya the people of God ’ s Word ignorant. May sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama anumang balakid at kasalanang... Pa … 18 Hindi # Exo This is why he has to offer sacrifices for his own sins hebrews 5 12 tagalog! May apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin Sapagka't sa pamamagitan ang... They are `` mature '' a at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ay! The people ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong Kaya, Natin!

Society6 Promo Code, 2001 Corvette Price, Bird Is The Word Family-guy Gif, Mychelle Johnson Lipstick Alley, Wolves Fifa 21 Potential,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *